28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Kluczborku z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Piotra Ciepluchy.

Jak podkreślił w swoim przemówieniu Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha „…Dziś jest wielki dzień dla Służby Więziennej, ale przede wszystkim dla Zakładu Karnego w Kluczborku. Uroczystość nadania sztandaru to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdej jednostki…” Wiceminister podkreślił, iż jest to radość, ponieważ od tej pory Zakład Karny w Kluczborku będzie mógł delegować swój własny poczet sztandarowy do udziału w różnego rodzaju uroczystościach.

W wystąpieniu Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha dziękował wszystkim funkcjonariuszom, funkcjonariuszkom i pracownikom za trud codziennej pracy.

Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie słów „…Bóg, Honor, Ojczyzna to są te wartości, które są nie tylko na sztandarze, ale są one w Waszych sercach…”, dziękując za Naszą wykonywaną pracę wobec społeczeństwa.

W trakcie uroczystości Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski podkreślił znaczenie roli sztandaru, jako znaku rozpoznawczego Zakładu Karnego w Kluczborku – „…od dnia dzisiejszego Zakład Karny w Kluczborku jest kompletny, bo ma swój znak rozpoznawczy, ma czym się chwalić, ma z czego być dumny…”.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w swoim przemówieniu gratulował nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Kluczborku „ ….to podniosłe wydarzenie, które niewątpliwie zapisze się na kartach historii tej jednostki. Sztandar jest uznawany za symbol najważniejszych wartości, miłości do Ojczyzny, wierności, honoru i męstwa".

Kończąc swoje przemówienie Dyrektor Generalny Służby Więziennej podziękował wszystkim osobom, którzy uczestniczyli w dzisiejszym wydarzeniu, życząc jednocześnie wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom sił i wytrwałości w naszej – jakże ważnej i potrzebnej dla społeczeństwa pracy.

Nadanie sztandaru dla kluczborskiej jednostki poprzedziła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników  Służby Więziennej odprawiona przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej ks. Waldemara Musioła w Kościele pw.  Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku, w trakcie której nastąpiło poświęcenie sztandaru. W uroczystości nadania sztandaru, który został ufundowany przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu udział wzięli m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janusz Kowalski, Wojewoda Opolski Sławomir Kłosowski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Łodzi płk Jarosław Banasik, przewodniczący NSZZFiPW Czesław Tuła oraz przedstawiciel NSZZ Solidarność, Starosta Kluczborski Mirosław Birecki, Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar, jak również przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, funkcjonariusze służb mundurowych, kontrahenci z którymi jednostka współpracuje na co dzień oraz młodzież szkolna z Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku.

Poświęcony sztandar Wiceminister Sprawiedliwości Piotr Cieplucha przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasza Iwaniuka. Podczas uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe i gwóźdź pamiątkowy z datą nadania Zakładowi Karnemu w Kluczborku sztandaru oraz dokonano wpisy w księdze pamiątkowej.

Uroczystość zakończył występ  duetu „Duet Amoroso”.

 

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjęcia: Foto - Luk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej