W dniu 18 listopada 2022 r. na terenie Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie odbyło się spotkanie z udziałem Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr. Tomasza Iwaniuk oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie Pani Iwony Kamińskiej.

Celem spotkania było przedstawienie projektu porozumienia jakie Zakład Karny w Kluczborku chciałby podpisać z  Powiatowym Urzędem Pracy w Namysłowie.

Porozumienie dotyczyć ma nawiązania współpracy mającej na celu wymianę informacji na temat lokalnego rynku pracy. Wspólne działania obu instytucji w ramach podpisanego dokumentu zmierzać będą przede wszystkim do pozyskania w przyszłości kandydatów do Służby Więziennej, a także udzielenia pomocy osobom bezrobotnym, poszukującym zatrudnienia na rynku pracy, promocji Służby Więziennej jako atrakcyjnego i rzetelnego pracodawcy oraz Służby Więziennej jako organizacji dysponującej zasobami ludzkimi zdolnymi do wykonywania pracy u pracodawców, którzy zasobów takich potrzebują.

Tekst i zdjęcie: kpt. Małgorzata Bednarz-Wall

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej