14 marca 2024 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Kluczborku, a Zespołem Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku zostało podpisane porozumienie o współpracy.

Mury więzienne nie powinny stanowić przeszkody do nawiązywania współpracy z lokalnymi instytucjami. Działania resocjalizacyjne we współpracy ze społeczeństwem, obejmują pomoc osadzonym w powrocie do życia zgodnego z literą prawa.Podpisanie porozumienia oraz nawiązanie współpracy jest dowodem na to, że lokalne instytucje, stowarzyszenia czy fundacje, a także szkoły mogą razem z jednostką penitencjarną uczestniczyć w procesie wykonywania kary pozbawienia wolności oraz szeroko rozumianym procesie resocjalizacji osadzonych. Współpraca ta może okazać się pomocna w kontekście  przeciwdziałania stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osadzonych, zmniejszeniu ich powrotność do przestępstwa, w procesie akceptacji społecznej oraz readaptacji po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Porozumienie daje możliwość udziału skazanych w zajęciach oraz programach na terenie szkoły, co jest działaniem społecznie użytecznym.

Natomiast dla młodzieży szkoły, która będzie mogła uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych na terenie jednostki porozumienie da możliwość zapoznania się z pracą funkcjonariusza Służby Więziennej, możliwość organizacji spotkań na terenie szkoły przez funkcjonariuszy oraz prowadzenie cyklicznych spotkań o przeciwdziałaniu  przestępczości wśród młodzieży.

Tekst: por. Sylwia Stanisławska - Raducka

Zdjęcia: dzięki uprzejmości szkoły

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej