6 maja 2022 roku pomiędzy Zakładem Karnym w Kluczborku, a Nadleśnictwem Kluczbork zostało podpisane porozumienie o zatrudnieniu odpłatnym osadzonych z kluczborskiej jednostki.

Dziś w siedzibie Nadleśnictwa Kluczbork Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kluczbork Panem Franciszkiem Kiepurą w sprawie odpłatnego zatrudnienia skazanych w ramach programu „Praca dla więźniów”. Stworzenie miejsc pracy dla skazanych było możliwe dzięki  podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy przez gen. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Pana Józefa Kubicę.

Nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami w kwestii zatrudnienia osób pozbawionych wolności wpisuje się w realizację w jednostkach penitencjarnych ogólnopolskiego programu „Praca dla więźniów”. Celem programu jest readaptacja społeczna osób przebywających za murami więzień. Praca jest jednym z najważniejszych elementów procesu resocjalizacji oraz readaptacji społecznej. To dzięki niej skazani nabywają takie nawyki jak punktualność, rzetelność, sumienność oraz obowiązek utrzymania siebie i swoich najbliższych. Zatrudnienie odpłatne umożliwia także osobom pozbawionym wolności regulowanie zobowiązań finansowych m.in. zobowiązań sądowych czy naprawienie szkody lub zadośćuczynienia ofiarom swoich przestępstw. 

Tekst i zdjęcia: mjr Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej