Dnia 8 lutego 1919 roku na wniosek Rady Ministrów, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, ówczesny premier Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sprawiedliwości Leon Supiński, podpisali Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając w ten sposób podwaliny pod przedwojenną Straż Więzienną. Jej kontynuatorką jest współczesna Służba Więzienna.

W tym roku po raz drugi obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z tej okazji, aby upamiętnić funkcjonariuszy Służby Więziennej zamordowanych przez NKWD w 1940 roku Zastępca Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Andrzej Bróździak, Zastępca Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku mł. insp. Łukasz Gigiel wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku Panem Przemysławem Ziółkowskim oraz wicedyrektor Panią Jolantą Turczyńską – Śpiewak złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową na terenie szkoły.

Dziś przed dzień tego szczególnego dnia jakim jest Święto Dnia Tradycji Służby Więziennej należy pamiętać o wszystkich poległych funkcjonariuszach Służby Więziennej, jak również innych formacji mundurowych. Należy oddać im hołd za patriotyzm, honor, męstwo, odwagę i szlachetność.

Po raz pierwszy w tym roku obchodzimy Święto Dnia Tradycji Służby Więziennej w asyście nadanego w ubiegłym roku sztandaru dla Naszej jednostki.

Za płynące życzenia serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, iż darzycie Nas Państwo szacunkiem i zaufaniem.

 

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjęcia: mjr Anna Baran, asp. sztab. Dawid Gierczyk

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej