Dnia 8 lutego 1919 roku na wniosek Rady Ministrów, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, ówczesny premier Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sprawiedliwości Leon Supiński, podpisali Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając w ten sposób podwaliny pod przedwojenną Straż Więzienną. Jej kontynuatorką jest współczesna Służba Więzienna.

W tym roku po raz pierwszy obchodzimy Dzień Tradycji Służby Więziennej. Z tej okazji, aby upamiętnić funkcjonariuszy Służby Więziennej zamordowanych przez NKWD w 1940 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk wraz z zastępcą burmistrza Miasta Kluczborka Panem Romanem Kamińskim, Dyrektorem Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku Panem Przemysławem Ziółkowskim oraz wicedyrektor  Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku Panią Jolantą Turczyńską – Śpiewak złożyli kwiaty i znicze pod tablicą pamiątkową na terenie szkoły.

Dziś w tym szczególnym dniu jakim jest Święto Tradycji Służby Więziennej należy pamiętać o wszystkich poległych funkcjonariuszach Służby Więziennej. Należy oddać im hołd za patriotyzm, honor, męstwo, odwagę i szlachetność.

W tym samym czasie uczniowie klasy maturalnej Zespołu Szkół Nr 1 w Kluczborku z okazji Święta Dnia Tradycji Służby Więziennej uczestniczyli w lekcji na terenie zakładu karnego. Ta kluczborska szkoła, jako pierwsza z terenu naszej gminy przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.  Program realizuje zadania z zakresu edukacji prawnej mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży. W ramach wspomnianego programu młodzież poznała specyfikę naszej jednostki oraz zawód funkcjonariusza Służby Więziennej.

Jest nam niezmiernie miło, iż z okazji dzisiejszego święta mogliśmy podzielić się wiedzą i doświadczeniem.

Za płynące dziś cały dzień życzenia serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, iż darzycie Nas Państwo szacunkiem i zaufaniem.

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjecia: Zespół Szkół Nr 1 w Kluczborku, szer. Agnieszka Wnęk, mjr Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej