Dziś na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną z Zespołu Szkół Licealno - Technicznych w Kluczborku w ramach programu "W Służbie Prawu".

Spotkanie składało się m. in. z prelekcji z zakresu edukacji prawnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw. Funkcjonariusz przedstawił podstawowe informacje na temat systemu polskiego więziennictwa.

Kolejnym etapem spotkania było przejście bezpieczną strefą do oddziału mieszkalnego celem zobaczenia celi mieszkalnej i jej wyposażenia, celi zabezpieczającej, świetlicy w oddziale mieszkalnym oraz placu spacerowego.

Ostatnim etapem spotkania było przedstawienie specyfiki pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Zapoznano uczniów z zasadami rekrutacji oraz wskazano jakie są możliwości rozwoju, a także jakie przywileje niesie wybór tej ścieżki kariery.

Tekst: ppor. Kamil Fabjan

Zdjęcie: mjr Anna Baran

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej