W ramach programu readaptacji skazanych "Wielkanocne 2xJa, czyli JA-JA” osadzeni uczestniczyli w zajęciach kulturalno – oświatowych organizowanych poza terenem zakładu karnego.
W trakcie zajęć pod okiem terapeuty zajęciowego - Pani Katarzyny Sypko – Kubickiej osadzeni wykonywali patchworkowe jajka wielkanocne japońską techniką kimekomi. Technika ta znana już w XVIII wieku polega na upychaniu skrawków materiału w naciętych rowkach styropianowych jaj. Osadzeni z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach. Wspólne wykonywanie rękodzieła rozwija twórcze zainteresowania, uczy pracy w grupie, pogłębia wrażliwość estetyczną, rozwija kreatywność oraz skłania do refleksji nad dotychczasowym zachowaniem.
Głównym celem programu readaptacyjnego jest rozwijanie wśród osób pozbawionych wolności umiejętności ustabilizowania emocji w sytuacjach trudnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających readaptacji społecznej.
 
Tekst i zdjęcia: por. Sylwia Stanisławska – Raducka
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej