W dniu 26.09.2022 roku w Zakładzie Karnym w Kluczborku odbyła się wizyta Biskupa Pomocniczego Diecezji Opolskiej Rudolfa Pierskały.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kościoła, Dyrektor jednostki mjr Tomasz Iwaniuk, Zastępca Dyrektora mjr Damian Zamoski, funkcjonariusze jednostki oraz grupa osadzonych. 

Osadzeni mieli możliwość wspólnego odmówienia modlitwy, otrzymali Pamiątki Złotego Jubileuszu Diecezji Opolskiej 1972-2022, zawierające przesłanie kierowane przez Biskupa Opolskiego Andrzeja Czaję i Biskupów Pomocniczych Diecezji Opolskiej, upamiętniające 50. rocznicę powstania Kościoła Opolskiego.

Tekst i zdjęcia: 
ppor. Karolina Domańska-Bednarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej