W dniu 08 września br Dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk uczestniczył w gminnych uroczystościach historycznych w Parzymiechach i Zimnowodzie.

Na zaproszenie Wójta Gminy Lipie Pani Bożeny Wieloch, Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk uczestniczył w gminnych uroczystościach historycznych "WOLNOŚĆ, SZACUNEK, PAMIĘĆ", które odbyły się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Parzymiechach oraz przy pomniku cywilnych ofiar II Wojny Światowej w Zimnowodzie.

Tekst: mjr Anna Baran

Zdjecia: dzięki uprzejmości organizatora

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej