Koronowscy więziennicy kontynuują misję prawną w ramach programu 'W Służbie Prawu'

Aktywność edukacyjna

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie nie ustają w kolejnych spotkaniach z młodzieżą z okolicznych szkół. W minionym tygodniu koronowską jednostkę penitencjarną odwiedziło blisko 130 uczniów z III Liceum Ogólnoszktałcącego w Bydgoszcz oraz Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie. Odbyli oni kształcenie w zakresie edukacji prawnej w programie "W służbie prawu'', a także zostali przeszkoleni z obsługi broni. Mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich na strzelnicy pneumatycznej przy zakładzie karnym, a także doskonalenia ich podczas użytkowania trenżera elektronicznego z karabinka AR-15 oraz pistoletu GLOCK. 

O czym były zajęcia edukacyjne?

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie przybliżyli młodzieży zagadnienia związane prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych i przedstawili podstawowe informacje na temat polskiego systemu więziennictwa, czy zachowania się w sytuacji bycia ofiarą przestępstwa.

W trakcie zajęć uczniowie zostali uczuleni na zagrożenia wynikające ze stosowania środków odurzających i wszelkiego rodzaju substancji psychotropowych, zobaczyli od środka jak wygląda jednostka penitencjarna. Ponadto dowiedzieli się, czym jest prawo i jakie są jego główne rodzaje, czym różni się występek od zbrodni i co to jest przestępstwo. Prowadzący zajęcia zaprezentowali Służbę Więzienną jako formację, z którą warto zaplanować swoją karierę zawodową. 

 

Tekst: por. Wojciech Górski

Zdjęcia: mjr Arkadiusz Bargieł/ por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej