W ostatnim czasie koronowscy więziennicy wykazali się wyjątkową aktywnością w edukowaniu młodzieży szkolnej.

Aktywnie ze szkołami

Kontynuując realizację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” koronowscy więziennicy przyjęli w ostatnim czasie uczniów z licznych okolicznych szkół. Jednostkę, w celach edukacyjno-profilaktycznych odwiedzili uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Bydgoszczy filia Mrocza, Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. 

Zajęcia

Zajęcia dla uczniów prowadzone przez więzienników obejmowały charakterystykę przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw. Młodzież nauczyła się odróżniać zbrodnie od występku oraz dowiedziała się, jaką odpowiedzialność można ponieść za własne czyny i naruszanie prawa. Omówiono formy pomocy prawnej. Ponadto uczniowie wybranych klas odbyli także szkolenie w ramach ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” w której instruktor strzelectwa przeprowadził z młodzieżą zajęcia na strzelnicy, z wykorzystaniem broni pneumatycznej będącej na wyposażeniu koronowskiej jednostki. 

 

Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: mjr Arkardiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej