Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie spotkali się z przyszłymi uczniami koronowskich szkół średnich podczas drzwi otwartych.

Drzwi otwarte

Funkcjonariusze koronowskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w Drzwiach Otwartych w Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Wyczółkowskiego w Koronowie, w której w ramach liceum ogólnokształcącego funkcjonują klasy mundurowe, m. in. o profilu mundurowym. Kadra więzienna omówiła z odwiedzającymi szeroką wzajemną współpracę pomiędzy szkołą, a koronowskim więzieniem w zakresie prowadzenia zajęć, szkoleń, odwiedzin i wizyt studyjnych. Więziennicy przybliżyli odwiedzającym funkcjonowanie zakładu karnego. Przyszli licealiści mieli okazję porozmawiać z funkcjonariuszami Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Bydgoszczy i dowiedzieć się jak wyglądała ich droga kariery oraz jakie trzeba mieć predyspozycje do wstąpienia do tej grupy. 

Koronowscy więziennicy byli obecni również w Zespole Szkół Zawodowych w Koronowie im. gen. Stanisława Maczka. Zakład Karny w Koronowie prowadzi szeroką współpracę z koronowską szkołą, zaczyna się ona na współdziałaniu w zakresie kształcenia uczniów, prowadzonej wobec nich profilaktyki zachowań przestępczych, organizację praktyk, wspólnych wydarzeń kulturalnych, a często kończy się na przyjęciach absolwentów w szeregi funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Dlaczego warto podjąć służbę w Służbie Więziennej?

Zakład Karny w Koronowie zaprezentował bardzo bogatą ofertę, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem odwiedzających uczniów szkół. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość zapoznania się z zadaniami i celami jakie realizuje Służba Więzienna, specyfiką służby i pracy w jednostkach penitencjarnych oraz zasadami postępowania kwalifikacyjnego i naboru do Służby Więziennej. Na stoiskach zaprezentowano broń, umundurowanie służbowe i sprzęt ochronny.

 

Tekst/ zdjecia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej