Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie spotkali się z przyszłymi uczniami sępoleńskich klas mundurowych podczas drzwi otwartych.

Drzwi otwarte 

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim. Swoją obecnością funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie zachęcali młodzież do zainteresowania się wstąpieniem do klasy mundurowej, formacją Służby Więziennej. Sępoleńskie Liceum Ogólnokształcące od zeszłego roku prowadzi zacieśnioną współpracę w zakresie edukacji młodzieży. Polega ona na prowadzeniu zajęć przez więzienników, szkoleń, odwiedzin i wizyt studyjnych, prelekcji prewencyjnych. 

Praca za wysokim murem

Podczas spotkania przyszli licealiści poznali podstawowe zadania realizowane przez Służbę Więzienną, prowadzone oddziaływania wobec osadzonych oraz specyfikę pracy poszczególnych działów. Dowiedzieli się, że funkcjonariusz Służby Więziennej to nie tylko oddziałowy, wychowawca, psycholog, to również kwatermistrz, szef kuchni, księgowy, kierowca, czy kadrowiec.

Spotkanie miało na celu wzbudzenie ciekawości zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej oraz pokazanie, że wybór takiej ścieżki kariery może stanowić źródło wielokierunkowego rozwoju.

 

Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: por. Sylwester Gracz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej