Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie realizują zajęcia proobronne dla młodzieży w ramach programu ,,W Służbie Ojczyźnie'' oraz ,,W Służbie Prawu''.

Misja edukacyjna

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania Służby Więziennej, a wśród nich edukację młodzieży związaną z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych, w sposób szczególny realizowaną poprzez prowadzenie szkoleń strzeleckich. Dzięki nowej regulacji możliwe stało się rozpoczęcie kształcenia młodzieży w sferze proobronnej z wykorzystaniem fachowej wiedzy i doświadczenia funkcjonariuszy oraz infrastruktury Służby Więziennej.

W Służbie Ojczyźnie

Program adresowany jest dla szkół ponadpodstawowych oraz organizacji pozarządowych, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Polega on na realizacji szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży. Odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu pod okiem funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni, które pozostają na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Duże zainteresowanie

Przedstawiciele koronowskiej jednostki w ostatnim czasie odbierają dużą ilość zgłoszeń od szkół z pobliskich terenów. Zarówno nauczyciele, rodzice jak i uczniowie są zainteresowani ofertą jaką przedstawia dla nich Zakład Karny w Koronowie. W minionym tygodniu udało się zrealizować zajęcia z uczniami w ciągu czterech dni. W tychże zajęciach wzięli udział uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w Koronowie oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Oprócz szkolenia strzeleckiego odbiorcy zajęć mieli także okazję zobaczyć jak wyglądają warunki życia w więzieniu, porozmawiania z więziennikami o ich pracy, ale także dlaczego nie warto wkraczać na ścieżkę przestępczą.

 

Tekst: por. Wojciech Górski
Zdjęcia: mjr. Arkadusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej