W Zakładzie Karnym w Koronowie oraz w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej zrealizowano materiał filmowy o oddziaływaniach prowadzonych wobec sprawców przestępstw komunikacyjnych. Efekty współpracy Służby Więziennej, Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy oraz TVP3 Bydgoszcz będzie można zobaczyć niebawem.

Okiem kamery

W Zakładzie Karnym w Koronowie oraz w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej odbyły się nagrania dla Telewizji Polskiej poświęcone oddziaływaniom wobec sprawców przestępstw komunikacyjnych.

W projekcie udział wzięli funkcjonariusze, którzy na co dzień pełnią służbę w roli wychowawcy oraz psychologa, a także skazany.

Inicjatywa stanowi istotny krok w promocji działań mających na celu zarówno resocjalizację, ale także prewnecję tego typu przestępstw. Nagranie działań Służby Więziennej ma także na celu informowanie społeczeństwa o tym jaki wpływ ma kara pozbawienia wolności na skazanych za przestępstwa komunikacyjne. 

O oddziaływaniach

Praca ze skazanymi za przestępstwa komunikacyjne ma kluczowe znaczenie zarówno dla osadzonych, jak i dla społeczeństwa jako całości. Istotnym aspektem jest nie tylko wymierzenie sprawiedliwej kary, lecz także skoncentrowanie się na procesie resocjalizacji, który ma na celu zmianę postaw, nawyków oraz społeczną odpowiedzialność sprawców. Poprzez oddziaływania resocjalizacyjne, warsztaty, oraz inne formy wsparcia psychologicznego, osoby skazane mają szansę zrozumieć konsekwencje swoich czynów, zidentyfikować przyczyny ich zachowań oraz nauczyć się alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Podczas pobytu za murami mają także poprzez pracę zadośćuczynić społeczeństwu w ramach idei sprawidliwości naprawczej. 

Prewencja

Służba Więzienna połączyła swoje siły z Inspekcją Transportu Drogowego, ponieważ działania prewencyjne wobec przestępstw komunikacyjnych są niezwykle istotne w kontekście bezpieczeństwa społecznego. Poprzez edukację, kampanie społeczne oraz monitorowanie ruchu drogowego społeczeństwo może być świadome zagrożeń związanych z łamaniem przepisów drogowych. Prewencja nie tylko zmniejsza ryzyko popełnienia przestępstw komunikacyjnych, ale także przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach oraz ograniczenia liczby wypadków i ofiar śmiertelnych.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej