Skazani z Zakładu Karnego w Koronowie zostali zaangażowani do pielęgnacji terenów zielonych oraz przeprowadzenia prac porządkowych w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Ta aktywność nie tylko przynosi korzyści dla otoczenia, ale również odgrywa istotną rolę w procesie resocjalizacji osadzonych.

Działanie i wpływ na osadzonych

Osadzeni z koronowskiej jednostki penitencjarnej zostali zaangażowani do prac porządkowych i podniesienia estetyki terenów zielonych wokół Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Suchej. Ich zaangażowanie obejmowało pielęgnację trawników, przycinanie krzewów, usuwanie niepotrzebnych roślin oraz ogólną pracę porządkową na terenie obiektu.

Ta forma aktywności  przyczynia się do poprawy wyglądu i funkcjonalności terenów zielonych, ale także ma wpływ na proces resocjalizacji osadzonych. Po pierwsze, praca na świeżym powietrzu oraz kontakt z naturą mają pozytywny wpływ na stan psychiczny i emocjonalny osób pozbawionych wolności. Działa to relaksująco i pozwala na oderwanie się od codzienności zakładu karnego, co jest istotne dla zachowania zdrowia psychicznego osadzonych. Po drugie zaangażowanie w działania na rzecz społeczności lokalnej, w tym pielęgnacja terenów zielonych, pomaga osadzonym poczuć się częścią społeczeństwa. To z kolei sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości, integracji społecznej oraz rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej i współpracy. Wreszcie, uczestnictwo w inicjatywach prospołecznych, takich jak praca na terenach zielonych, uczy osadzonych odpowiedzialności, samodyscypliny oraz szacunku dla otoczenia. Te wartości są niezwykle istotne dla procesu resocjalizacji, który ma na celu przygotowanie osadzonych do powrotu do społeczeństwa jako pełnoprawnych i odpowiedzialnych obywateli.

 

Tekst: por. Wojciech Górski

Zdjęcia: mjr Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej