W Zakładzie Karnym w Koronowie zorganizowano spotkanie dla skazanych dotyczące Święta Konstytucji 3 maja.

Ważne Święto

Funkcjonariusz ds. kulturalno-oświatowych zorganizował w świetlicy centralnej spotkanie z chętnymi skazanymi dotyczące Święta Konstytucji 3 maja. Na spotkaniu osadzeni dowiedzieli się o podstawowych informacjach związanych z konstytucją i w jaki sposób została uchwalona. Jest to świetna forma i przykład dla kształtowania tożsamości narodowej. Podczas zajęć uczestnicy mieli możliwość zgłębienia wiedzy na interesujące ich tematy oraz poznać bliżej historie naszego kraju.

Pierwsza w Europie

Uchwalona 3 maja 1791 roku na Sejmie Czteroletnim ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną konstytucją. Wprowadzała w Rzeczypospolitej ustrój monarchii konstytucyjnej – zachowywała stanową strukturę społeczeństwa, ale otwierała perspektywy dalszych przekształceń systemu państwowego. Na jej podstawie przyjęto monteskiuszowski podział władz na prawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a także zniesiono m.in. liberum veto, konfederacje i wolną elekcję. Choć Konstytucja 3 maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy, była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

 

Tekst/ zdjęcie: kpt. Łukasz Grudniewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej