W duchu współpracy i kreatywności studenci pierwszego roku resocjalizacji na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego wraz ze skazanymi uczestniczyli w niezwykłym projekcie arteterapeutycznym. Pod okiem terapeuty zajęciowego spotkali się w sali terapii zajęciowej w Zakładzie Karnym w Koronowie, by wspólnie tworzyć kartki wielkanocne

Łączenie sił dla wspólnego celu

Spotkanie studentów ze skazanymi w ramach projektu arteterapeutycznego stanowiło wyjątkową okazję do przełamania barier i stereotypów. Podczas tworzenia kartek wielkanocnych wszyscy uczestnicy mieli szansę na bliższe poznanie się nawzajem, wymianę doświadczeń oraz rozmowy. Dzięki możliwości wspólnego uczestniczenia w zajęciach studenci resocjalizacji mogą w przyszłości, podczas pełnienia późniejszych obowiązków, czy to w pracy socjalnej, czy w pracy resocjalizacyjnej korzystać z nabywanego doświadczenia. Doświadczenia, które pokazuje jak skazani w rzeczywistości funkcjonują, jak wygląda ich codzienność, a w oddziale terapeutycznym - jak przejawiane deficyty przekładają się nawet na podstawowe ich aktywności. 

Arteterapia jako narzędzie resocjalizacji

Zajęcia z arteterapii włączające studentów resocjalizacji oraz osadzonych są nie tylko formą terapii zajęciowej, ale również skutecznym narzędziem resocjalizacji. Poprzez aktywne uczestnictwo w procesie twórczym, uczestnicy mają okazję do wyrażenia swoich emocji, rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz budowania pozytywnych relacji. Ponadto, wspólne tworzenie sztuki umożliwia skazanym przełamanie poczucia izolacji społecznej i włączenie się w działania społeczne. Wspólnie wytworzone kartki wielkanocne będą mogły zostać wykorzystane do złożenia życzeń nabliższym, przesłania podziękowań czy nawiązania kontaktu z dawno utraconymi bliskimi. 

Wspólne tworzenie kartek wielkanocnych przez studentów resocjalizacji i osadzonych w Zakładzie Karnym w Koronowie stanowi doskonały przykład skutecznego wykorzystania sztuki w procesie resocjalizacji. 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej