Kolejne miejsca pracy dla skazanych.

Praca jako narzędzie resocjalizacji

Kadra koronowskiej jednostki prowadząc wzmożone działania promujące zatrudnienie osadzonych jako jednego z najważniejszych narzędzi resocjalizacji doprowadziła do podpisania dwóch umów o zatrudnienie skazanych, z firmą MyRollo oraz ZGKiM Koronowo. Zatrudnienie skazanych ma dla więzienników szczególne znaczenie z uwagi na jego wpływ na funkcjonowanie osób pozbawionych wolności. Podnoszą oni swoje kwalifikacje zawodowe oraz zdobywają wiedzę z zakresu aktywizacji zawodowej zwiększając tym samym swoje szanse na zdobycie zatrudnienia po opuszczeniu izolacji penitencjarnej, a także uczą się systematyczności i prawidłowego wypełniania ról osób dorosłych. Praca kreuje poczucie własnej wartości, miejsce przynależności w świecie. 

MyRollo

Firma MyRollo zobowiązała się początkowo do zatrudnienia 5 skazanych w trybie odpłatnym do produkcji plis, rolet, moskitier, wertikali, żaluzji. Umowa dotyczy zatrudnienia na terenie jednostki penitencjarnej w specjalnie przygotowanych do tego przez administrację zakładu pomieszczeniach. Dyrektor koronowskiej jednostki wiąże nadzieje na rozwój współpracy z firmą MyRollo oraz na zwiększenie odpłatnego zatrudnienia wewnętrznego przez tę firmę w przyszłości. 

ZGKiM Koronowo

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie zatrudniając skazanych z jednostki penitencjarnej planuje zagospodarować ich do dbania o tereny miejskie w gminie. Do zakresu ich prac będzie należał wywóz odpadów, ich sortowanie, sprzątanie ulic, grabienie liści w nadchodzącym jesiennym okresie, czy odśnieżanie zimą ulic. 

 

Tekst/ zdjęcia: por. Wojciech Górski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej