12 maja 2023 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Koronowie przeprowadzili zajęcia z zakresu edukacji prawnej dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego we Wtelnie.

Profilaktyka dla młodych

W ramach spotkania, którego głównym z elementów była prewencja przestępstw funkcjonariusze Służby Więziennej uświadomili młodzieży fundamentalne zasady prawa karnego, jak również konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem norm prawnych.

Mundur to jet to

Spotkanie było również świetną okazją do promocji i popularyzacji wiedzy o Służbie Więziennej jako formacji mundurowej podkreślając jej ustawowe zadania, a przede wszystkim zwracając uwagę, że to m.in. funkcjonariusze Służby Więziennej dbają przez całą dobę o bezpieczeństwo Polaków.

Młodzież dowiedziała się od funkcjonariuszy także czym różnią się od siebie poszczególne typy i rodzaje zakładów karnych oraz systemy odbywania kary pozbawienia wolności. Funkcjonariusze starali się również podkreślić jak trudnym doświadczeniem jest pozbawienie wolności i tym samym zapobieganie ewentualnym zachowaniom młodzieży, które godziłyby w porządek prawny.

Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi środkami oddziaływania wychowawczego i ze sposobami ich realizacji w Zakładzie Karnym w Koronowie.

 

Tekst/ zdjęcia: mjr Arkadiusz Bargieł

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej