W dniu 8 września br. odbyły się uroczyste obchody Jubileuszu 30-lecia Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych IKAR w Koszalinie, podczas których Zakład Karny w Koszalinie został wyróżniony Certyfikatem Dobroczynności oraz statuetką Ikara

Zakład Karny w Koszalinie otrzymał podziękowania za wieloletnie wspieranie działań i inicjatyw na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m. in. poprzez aktywny udział w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” , a także  w innych przedsięwzięciach ukierunkowanych na pomoc niepełnosprawnym, takich jak np. organizowanie nieodpłatnej pracy skazanych na rzecz domów pomocy społecznej oraz zbiórek i akcji na cele charytatywne. Dodać należy, że udział skazanych w podobnych przedsięwzięciach jest ważnym elementem pracy penitencjarnej ukierunkowanej na kształtowanie umiejętności społecznych i zapobieganie powrotności do przestępstwa.    

Tekst i zdjęcie: kpt. Mirosław Wilman       

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej