Organizowanie przez Służbę Więzienną oddziaływań penitencjarnych z wykorzystaniem możliwości uczestniczenia w procesie resocjalizacji podmiotów zewnętrznych, pozwala na spotkania osadzonych z osobami, które borykają się z podobnymi problemami.

 

      W dniu 07.03.2017 r., w ramach programu resocjalizacji ''Profilaktyka uzależnień i promocja zdrowia'' odbył się koncert muzyczno – profilaktyczny Fundacji SNAP – Stop Narkomanii, Alkoholizmowi, Przemocy.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z twórczością i posłaniem do osób pozbawionych wolności, borykających się z problemem alkoholizmu, narkomanii i przemocy. W przedstawionych utworach muzycznych a także świadectwach nawrócenia skazani usłyszeli, m. in., że mogą żyć i funkcjonować inaczej, że zawsze mają wybór, że mimo popełnionych przestępstw istnieje dla nich inna nowa droga, życia, szczęścia, prawdy i miłości. Wystarczy tylko w to uwierzyć.

tekst i zdjęcia: por. Tomasz Kilarski

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej