26 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu przeprowadzono Okręgowe Ćwiczenia Ochronno-Obronne, których celem było doskonalenie procesu decyzyjnego w sytuacjach kryzysowych oraz umiejętności współdziałania jednostki organizacyjnej Służby Więziennej z innymi służbami w zakresie likwidacji możliwych do wystąpienia form zagrożeń bezpieczeństwa w zakładzie karnym

Scenariusz ćwiczeń

Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie wielu następujących po sobie zagrożeń w różnych częściach zakładu karnego i składał się m.in. z próby przemytu na teren jednostki penitencjarnej środków odurzających i przedmiotów niedozwolonych za pośrednictwem drona, bunt osadzonych w jednym z oddziałów mieszkalnych, barykadę w świetlicy oddziału, podpalenie przez osadzonych tej świetlicy, podjęcie negocjacji z agresywnymi osadzonymi, ewakuację skazanych z oddziałów mieszkalnych objętych pożarem. A wszystko to zostało zwieńczone ucieczką dwóch osadzonych z terenu hali produkcyjnej Zakładu Karnego w Krzywańcu.

W celu likwidacji powstałego zagrożenia użyto neutralizatora dronów „HAWK” zielonogórskiej firmy HERTZ New Technologies. Następnie zespół negocjatorów SW podjął próbę negocjacji z agresywnymi osadzonymi, którzy zabarykadowali się z świetlicy jednego z oddziałów mieszkalnych. Agresja osadzonych oraz podpalenie przez nich sprzętów kwaterunkowych przesądziła jednak o zakończeniu prowadzonych negocjacji i skierowaniu w rejon zagrożenia funkcjonariuszy z poznańskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, którzy sprawnie i bezpiecznie sforsowali barykadę i obezwładnili agresywnych osadzonych.

Następnie do czasu przyjazdu jednostek ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, drużyna przeciwpożarowa złożona z funkcjonariuszy SW z Zakładu Karnego w Krzywańcu własnymi siłami przystąpiła do gaszenia powstałego pożaru i przeprowadzenia akcji ewakuacyjnej osób z budynków znajdujących się w rejonie zagrożonym pożarem.  W trakcie prowadzonych działań pojawiło się jednak kolejne zagrożenie – ucieczka dwóch osadzonych z terenu hali produkcyjnej, w której w wyniku wywołanego przez skazanych pożaru doszło do przepięcia elektrycznego powodującego otwarcie bramy wjazdowej. W takiej sytuacji w miejsce zdarzenia wysłano piesze grupy pościgowe funkcjonariuszy SW oraz grupę zmotoryzowaną na quadzie. Z uwagi jednak na rozległy i gęsto zalesiony teren wokół Zakładu Karnego w Krzywańcu do akcji przystąpili także Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, którzy zadysponowali psa patrolowo-tropiącego „Tili” oraz Strażacy z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarogniewicach, którzy do akcji włączyli specjalistycznego drona służącego do poszukiwań zaginionych osób na rozległych terenach. Dzięki współpracy wszystkich służb szybko udało się namierzyć i ująć zbiegłych skazanych.                                           


Cel ćwiczeń oraz wnioski

Wieloaspektowy scenariusz ćwiczeń oznaczał duży stopień ich skomplikowania, dzięki temu może stanowić doskonały materiał szkoleniowy dotyczący prawidłowego sposobu prowadzenia działań w jednostce organizacyjnej na wielu płaszczyznach w przypadku wystąpienia kilku zagrożeń jednocześnie. Podkreślić również należy duży profesjonalizm i doskonałe współdziałanie w akcji funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze i Ochotniczej Straży Pożarnej z Nowogrodu Bobrzańskiego, Jarogniewic oraz funkcjonariuszy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Tegoroczne ćwiczenia wykazały duży profesjonalizm funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz funkcjonariuszy poznańskiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej, którzy bezzwłocznie przystąpili do likwidacji powstałego zagrożenia. Z pewnością do takiego stanu rzeczy przyczyniły się cyklicznie organizowane szkolenia, których scenariusze zakładają wystąpienie różnorodnych zagrożeń dla bezpieczeństwa zakładu karnego. Dzięki temu jesteśmy coraz lepiej merytorycznie i profesjonalnie przygotowani do likwidacji realnych zagrożeń mogących godzić w porządek i bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej.

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze - o ćwiczeniach:

https://zielona-gora.policja.gov.pl/go2/serwis-informacyjny/aktualnosci/47642,BUNT-I-UCIECZKA-WIEZNIOW-W-ZAKLADZIE-KARNYM-W-KRZYWANCU-CWICZENIA-SLUZBY-WIEZIEN.html

 

Pamiętaj, my się szkolimy, abyś Ty był bezpieczny

Tekst: kpt. Piotr Hamera
Zdjęcia: mł. chor. Anita Broka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej