W dniach 28 - 29 października 2023 w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbędzie się Festiwal Sztuki Osadzonych – wydarzenie wieńczące dwuletni projekt, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan

„Teatr i resocjalizacja to dwie różne drogi prowadzące do tego samego celu, jakim jest próba odmiany ludzkiej tożsamości. Dwa różne wymiary kreowania człowieka. W pierwszym, choćby na chwilę, na krótki moment można zrzucić z siebie uniform codzienności i uśpić marzenia, w drugim można te marzenia obudzić zakładając uniform codzienności” (M. Konopczyński).

 

Resocjalizacja przez sztukę

Od początku 2022 roku wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan prowadzimy projekt Centrum Sztuki Osadzonych - a w jego ramach grupy teatralne, muzyczne, literackie i radiowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Łącznie przez te półtora roku w działaniach Stowarzyszenia wzięło udział ponad 200 osób osadzonych. Wszystko to po to, aby wykorzystać przedsięwzięcia artystyczne, jako jedną z form przekazu osobom pozbawionym wolności treści istotnych dla zmiany ich postawy.

Na Festiwal Sztuki Osadzonych złożą się prezentacje prac, premiery dwóch spektakli teatralnych, warsztaty, koncert, panel dyskusyjny o resocjalizacji poprzez sztukę a także spektakle i wystąpienia gościnne. Naszemu Centrum Sztuki Osadzonych przyświeca myśl, że osoby osadzone współtworzą to miejsce. Reprezentantki i reprezentanci wszystkich grup artystycznych regularnie spotykają się z kadrą projektu i naszej jednostki na zebraniach Rady Doradczej. Spektakle i inne procesy tworzone są metodami partycypacyjnymi – czerpią z pedagogiki teatru, kreatywnego pisania i pracy zespołowej.

W ramach festiwalu osadzeni będą nie tylko występować w roli artystów ale też współprowadzić warsztaty i zapowiadać spektakle, a także obsługiwać pokazy od strony technicznej, dzięki prowadzonemu w ramach Centrum kursowi zawodowemu z techniki oświetlenia.

Misją Centrum jest więc przywracanie poczucia sprawczości i samodzielności, oddawanie przestrzeni i głosu, a także wzmacnianie potencjałów a nie deficytów osób osadzonych.

Centrum Sztuki Osadzonych

Festiwal będzie również okazją do oficjalnego otwarcia sali widowiskowej Centrum Sztuki Osadzonych wyremontowanej przez Zakład Karny w Krzywańcu i doposażonej w ramach projektu, specjalnie z myślą o działalności twórczej i artystycznej osadzonych.

Powyższy projekt realizowany jest w latach 2022 - 2023 przez Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan z dotacji "Programu Aktywni Obywatele" – Funduszu Krajowego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Natomiast drugi dzień festiwalu relizowany jest w ramach projektu "All Hands On Stage – teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Prowadzenie projektu: Agnieszka Bresler i Iwona Konecka - Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan

Partnerzy projektu: Zakład Karny w Krzywańcu, Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis, Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Więcej o projekcie: https://kobietostan.pl/centrum-sztuki-osadzonych/

 

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem relacją filmową z przedpremierowych pokazów, podczas których można było zobaczyć prace nad spektaklami, których premiery odbędą się na Festiwalu Sztuki Osadzonych - https://www.youtube.com/watch?v=HFUmdS17Cak&t=1s

 

Zapraszamy Państwa do świętowania tej wyjątkowej okazji wraz z nami - otwarcia drzwi pierwszego ogólnopolskiego ośrodka wymiany doświadczeń i rozwoju metod z zakresu resocjalizacji przez sztukę współtworzonego przez osoby osadzone!

 

PROGRAM:

28 PAŹDZIERNIKA 2023​ (sobota)

11.00–13.00 warsztaty teatralne prowadzone przez Agnieszkę Bresler i Iwonę Konecką w asyście wybranych uczestników grup teatralnych Centrum Sztuki Osadzonych

13.00–14.00 lunch

14.00–15.00 uroczyste otwarcie sali widowiskowej Centrum Sztuki Osadzonych oraz
 wystawa prezentująca efekty prac literackich, radiowych i muzycznych prowadzonych w ramach Centrum

15.00–15.45 premiera spektaklu Sen Rity żeńskiej grupy teatralnej

16.00–16.15 koncert zespołu Sygnatura Akt

16.30–17.00 premiera spektaklu Królowie męskiej grupy teatralnej

17.00–17.30 czas na rozmowy

 

29 PAŹDZIERNIKA 2023​ (niedziela)

10.00–10.30 spotkanie z Katarzyną Borowską, autorką książki Nadzieja skazanych – matka i dziecko w więzieniu

10.30–11.00 Twórcza resocjalizacja - wykład prof. Marka Konopczyńskiego

11.00–13.00 Panel dyskusyjny dot. resocjalizacji poprzez sztukę

prowadzenie:

dr Magdalena Hasiuk, Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk

paneliści i panelistki:

Agnieszka Bresler i Iwona Konecka, artystki teatralne prowadzące CSO

mjr Ewa Igiel, Zakład Karny w Krzywańcu

prof. dr hab. Marek Konopczyński, Uniwersytet w Białymstoku

mjr Wojciech Brzoska poeta i muzyk, wieloletni wychowawca AŚ Katowice

dr hab. Przemysław Piotrowski i dr Stefan Florek, Katedra Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

13.00–14.00 lunch

14.00–15.00 prezentacja europejskiego projektu All Hands On Stage - teatr jako narzędzie profesjonalizacji osób osadzonych

prowadzenie: Agnieszka Bresler i Iwona Konecka

z gościnnym udziałem Elisabeth Pless i Finna Cama z Sommerblut Kulturfestival (Niemcy)

15.00 zakończenie Festiwalu

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem (liczba miejsc ograniczona) prosimy o kontakt mailowy pod adresem kontakt@kobietostan.pl, w odpowiedzi poinformujemy o procedurach zapisu i wejścia na teren jednostki w dniu wydarzenia.

 

Tekst: Iwona Konecka – Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan, kpt. Piotr Hamera
Zdjęcia: Justyna Żądło

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej