Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz z dniem 15 marca 2023 roku powołał na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu mjr Rafała Borowca

Mjr Rafał Borowiec służbę rozpoczął 18 kwietnia 2005 roku na stanowisku młodszego inspektora działu ewidencji Aresztu Śledczego w Zielonej Górze. Z działem ewidencji związany był przez zdecydowaną większość swojej służby i z dniem 15 stycznia 2015 roku został mianowany na stanowisko kierownika działu ewidencji. Natomiast z dniem 23 marca 2020 roku zostal powołany na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze a 15 marca 2023 roku został powołany na stanowiko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Krzywańcu. 

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Zdjęcia: mjr Marcin Błaszczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej