W dniu 21.03.2023r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żarach. W trakcie spotkania osoby aktywnie poszukujące pracy mogły się dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji do Służby Więziennej oraz specyfika pracy za „więziennymi murami” w poszczególnych działach służby

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

W dniu 21.03.2023r. funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Żarach, mającym na celu przybliżenie osobom aktywnie poszukującym pracy – oferty rekrutacyjnej służb mundurowych. W spotkaniu obok Służby Więziennej uczestniczyli funkcjonariusze Policji oraz Wojska Polskiego. Spotkanie było twórcze oraz ciekawe, albowiem każda ze służb przedstawiła ciekawą ofertę zatrudnienia skierowaną do odmiennych kandydatów. Dzięki temu osoby zainteresowane pracą w służbach mundurowych mogły wybrać ofertę odpowiadającą ich kwalifikacjom zawodowym, predyspozycjom oraz oczekiwaniom.

Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in. jak wyglądają poszczególne etapy całego procesu rekrutacji do służby, jak wygląda droga awansu zawodowego, jak kształtuję się wynagrodzenie w Służbie Więziennej oraz jak faktycznie wygląda codzienna służba za „więziennymi murami”. Spotkanie stanowiło również doskonałą okazję do obalenia powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych z więziennictwem. Uczestnicy spotkania ze zdumieniem bowiem przyjęli informację o tym, że Służba Więzienna to trzecia największa służbą mundurowa w naszym kraju, w której szeregach ponad 60% kadry posiada wyższe wykształcenie. Nie mniej interesujące okazały się informację dotyczące kwestii codziennego funkcjonowania zakładu karnego, porządku wewnętrznego, pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz typów i rodzajów zakładów karnych. Padło również sporo pytań związanych bezpieczeństwem funkcjonariuszy Służby Więziennej – co nas niezmiernie ucieszyło, a żadne z zadanych pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

Każdy ma szanse na dobrą pracę

Kolejne spotkania rekrutacyjne, w których uczestniczyć będą funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu, odbędą się w dniach: 05.04.2023r. i 24.05.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żaganiu. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem służby w Służbie Więziennej.

Materiały rekrutacyjne przekazano także Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, gdzie oprócz kształcenia na poziomie wyższym – można zdobyć dodatkowy zawód na blisko 40-stu różnego rodzaju kierunkach doskonalenia zawodowego.

 

Serdecznie Dziękujemy także Panu Andrzejowi Markulakowi - Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach, za wyrażenie zgody na darmową emisję spotu rekrutacyjnego – Zakładu Karnego w Krzywańcu, w obiektach MOSRiW Żary.

 

Wybierz mądrze – zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej !

 

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Foto: mjr Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej