W dniu 7 marca br. odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu

W trakcie odprawy przedstawiono sprawozdania z działalności poszczególnych działów jednostki penitencjarnej za rok 2022. Następnie podsumowano pracę wszystkich komórek organizacyjnych, bez których funkcjonowanie zakładu karnego byłoby niemożliwe. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Cezary Kosacz w swoim przemówieniu podziękował funkcjonariuszom SW za zaangażowanie w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych oraz życzył wszystkim funkcjonariuszom Służby Więziennej wytrwałości i satysfakcji z jakże niełatwej pracy w zakładzie karnym. Podkreślił również wkład Zakładu Karnego w Krzywańcu w wyniki osiągane przez okręg poznański w realizacji ministerialnego programu „Praca dla więźniów”.

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej