W dniu 16 marca br. odwiedziliśmy uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze, aby opowiedzieć im jak wygląda codzienna służba za więziennymi murami, jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz przedstawić ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

Służba Więzienna – to mądry wybór

W dniu 16 marca br. dzięki uprzejmości Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze funkcjonariusze Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Krzywańcu zorganizowali spotkanie z młodzieżą ostatnich klas szkół średnich. Spotkanie to miało na celu przedstawienie młodzieży możliwości podjęcia zatrudnienia w jednostce penitencjarnej po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej – a także zaprezentowania oferty kształcenia szkolnictwa wyższego w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Pierwsze ważne życiowe decyzje

Już za kilka miesięcy część uczniów zakończy naukę na poziomie szkoły średniej.  Wówczas będą oni podejmowali pierwsze ważne decyzję w swoim dorosłym życiu. W trakcie prowadzonych rozmów część młodzieży deklarowała dalszą chęć kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego, inni deklarowali wyjazd za granicę do rodziny, bliskich, znajomych. Pozostali natomiast nie mieli jeszcze sprecyzowanych planów na przyszłość. Dla wszystkich jednak oferta zatrudnienia w jednostce penitencjarnej oraz możliwość dalszego kształcenia w Szkole Wyższej Wymiary Sprawiedliwości – wydała się ciekawa i wzbudziła spore zainteresowanie. Ponadto młodzież ze zdumieniem przyjęła informację o tym,  że Zakład Karny w Krzywańcu oddalony jest zaledwie o 30 kilometrów od Zielonej Góry i oferuje im zatrudnienie już po ukończeniu szkoły średniej.

Stereotypy

Spotkanie z młodzieżą stanowiło również doskonałą okazję do obalenia powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. Zgromadzona młodzież ze zdumieniem bowiem przyjęła informację o tym, że Służba Więzienna to trzecia największa służbą mundurowa w naszym kraju, w której szeregach ponad 60% kadry posiada wyższe wykształcenie. Nie mniej interesujące okazały się informację dotyczące kwestii codziennego funkcjonowania zakładu karnego, porządku wewnętrznego, pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz typów i rodzajów zakładów karnych. Padło również sporo pytań związanych bezpieczeństwem funkcjonariuszy Służby Więziennej, wynagrodzeniem, możliwościami drogi awansu – co nas niezmiernie ucieszyło, a żadne z zadanych pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Serdecznie Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych PBO w Zielonej Górze za możliwość zorganizowania powyższego spotkania.

 

Wybierz mądrze – zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej !

 

Tekst: por. Piotr Hamera
Foto: mjr Ewa Igiel

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej