W ramach Ogólnopolskich programów edukacyjnych Służby Więziennej związanych z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz edukacją proobronną „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, gościliśmy w dniu 19.10.2023r. uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku

W służbie prawu

Program ”W SŁUŻBIE PRAWU” to Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży, wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej. Program ten cieszy się bardzo dużą popularnością, albowiem w br. kalendarzowym gościliśmy już kilkanaście szkół.

Więcej o programie: https://sw.gov.pl/jednostka/edukacja-mlodziezy

W służbie ojczyźnie

Program ”W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” to drugi Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z edukacją proobronną młodzieży, wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej. Program ten ukierunkowany jest na szkolenie strzeleckie młodzieży z zakresu umiejętnego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną. W Programie tym mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz organizacje pozarządowe, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Prowadzącymi w ramach Programu są funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla kierowników działu ochrony lub posiadają uprawnienia instruktora strzelectwa. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną o energii wylotowej nie większej niż 17 J wraz z amunicją przeznaczoną do tego rodzaju broni, które pozostają na wyposażeniu danej jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku był drugą szkołą w Zakładzie Karnym w Krzywańcu, z którą zrealizowaliśmy szkolenie strzeleckie przeznaczone dla młodzieży.

Więcej o programie: https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/edukacja-mlodziezy-rusza-program-edukacji-proobronnej-w-sluzbie-ojczyznie

Niezwykły…most

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu dotychczasowe spotkania z młodzieżą odbywały się w ramach programu ''Most ku Trzeźwości''. Program ten jest realizowany od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i w jego ramach zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną oraz studentów, którzy w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej mają możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

Każdorazowo młodzież w trakcie zorganizowanych spotkań poznaje specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych.

Natomiast dzięki programowi „W SŁUŻBIE PRAWU” i „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” młodzież zdobywa także dodatkową porcję niezwykle ważnej i przydatnej wiedzy. Ponadto dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu Ogólnopolskim.

Co wiesz o Służbie Więziennej ?

Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Uczestnicy spotkania spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują na bardzo pozytywny odbiór przez młodzież - roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Natomiast dzięki interakcji uczniów i ich ciekawości udało się obalić wiele powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa.

Wizyta młodzieży w Zakładzie Karnym w Krzywańcu to same korzyści

W ramach jednej wizyty w Zakładzie Karnym w Krzywańcu młodzież otrzymuje od funkcjonariuszy Służby Więziennej zbilansowana wiedzę z zakresu wybranych zagadnień prawnych, prewencji przestępstw, szkolenia strzeleckiego i proobronnego, skutków i konsekwencji zażywania środków zmieniających świadomość, a także solidną i rzetelną porcję wiedzy na temat Służby Więziennej i roli tej Służby w systemie bezpieczeństwa narodowego.

Nie zwlekaj – zgłoś swoją szkołę do udziału w wybranym programie już dziś:

Edukacja prawna: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-prawna-mlodziezy

Edukacja proobronną: https://sw.gov.pl/strona/edukacja-mlodziezy-edukacja-proobronna-mlodziezy

Wybierz Mądrze – Zostań Funkcjonariuszem Służby Więziennej !

Na zakończenie spotkań padło wiele pytań dotyczących kwestii – jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej ? – co nas niezmiernie ucieszyło. Z tego też względu szeroko omówione zostały zasady trwającego naboru do Służby Więziennej – w tym wymagania formalne oraz rodzaje dokumentów jakie należy złożyć w celu rozpoczęcia procedury rekrutacyjnej.

 

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup kolejny raz pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

 

 

Tekst: kpt. Piotr Hamera
Foto: kpt. Agnieszka Skowrońska, plut. Piotr Witkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej