Z okazji niedawno obchodzonego Święta Służby Więziennej, w Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe

29 czerwca – Święto Służby Więziennej

W tym roku, po raz pierwszy w historii polskiego więziennictwa, Święto Służby Więziennej obchodzone było w dniu patrona formacji – św. Pawła Apostoła. Został on ustanowiony duchowym opiekunem Służby Więziennej na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej w 2018 roku. Z tej okazji w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w dniu 19 lipca br. odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu - płk Daniel Janowski - złożył gratulację awansowanym osobom oraz podziękował całej podległej sobie kadrze za trudną, ofiarną służbę i profesjonalne wykonywanie obowiązków służbowych oraz dbałość o pozytywną atmosferę w jednostce.

 

Awanse i odznaczenia

W tym roku awans na wyższy stopień służbowy otrzymało 54 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Krzywańcu oraz Oddziału Zewnętrznego w Lubsku:

 

- w korpusie oficerów         – 4 funkcjonariuszy,

 

- w korpusie chorążych      – 5 funkcjonariuszy,

 

- w korpusie podoficerów   – 45 funkcjonariuszy,

 

- 5 funkcjonariuszy otrzymało odznakę za „Zasługi dla więziennictwa”.

 

 

Wszystkim awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej