W dniach 06-10.11.2023r. na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach projektu Centrum Sztuki Osadzonych zrealizowano we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej szkolenie specjalistyczne dla wychowawców działów penitencjarnych i terapeutycznych z zakresu inicjowania działań teatralnych z osadzonymi, tworzenia procesów grupowych, konstruowania scenariusza, dramaturgii, reżyserii oraz narzędzi pracy z aktorem-amatorem

Teatr jako narzędzie resocjalizacji

Szkolenie specjalistyczne – Teatr jako narzędzie resocjalizacji zostało ujęte na liście szkoleń specjalistycznych w Służbie Więziennej dla funkcjonariuszy i pracowników. Szkolenie to jest skierowane do wychowawców działów penitencjarnych i terapeutycznych w ramach projektu Centrum Sztuki Osadzonych, który realizowany jest od początku 2022 roku na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Jednym z obszarów szkolenia jest zwiększenie umiejętności i wiedzy z zakresu resocjalizacji przez sztukę, ze szczególnym uwzględnieniem teatru. Uczestniczący wychowawcy w ramach szkolenia mogą  poszerzyć swoje kompetencje i zakres narzędzi teatralnych w obszarach takich jak: inicjowanie działań teatralnych z osadzonymi, proces grupowy, konstruowanie scenariusza, dramaturgia, reżyseria, narzędzia pracy z aktorem-amatorem. Ważnym aspektem każdego ze zjazdów będzie również wymiana doświadczeń, wspólna analiza problemów i rozwiązań.

Główne cele szkolenia

Głównym natomiast celem organizowanego szkolenia jest wyszkolenie kompetentnej kadry liderów pracy teatralnej, dynamicznie rozwijającej się w Polsce i na świecie gałęzi resocjalizacji poprzez sztukę, skierowanej na rozwój empatii, nabywanie nowych kompetencji społecznych, przeciwdziałanie agresji, motywowanie i samorozwój.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia: Zapoznanie z ideą i modelem Centrum Sztuki Osadzonych, Podstawy planowania bezpiecznego procesu grupowego, Teatr i sztuka jako przestrzeń do pracy opartej na potencjałach i zasobach a nie deficytach i problemach, Narzędzia teatralne służące wzmacnianiu uczestników, budowaniu poczucia wspólnoty i współpracy, Wstęp do metody przekazywania treści ważnych dla uczestników w inspiracji znanymi tekstami kultury (takimi jak powieść, film, wiersz, obraz).

Kiedy nauczyciel wciela się w rolę ucznia

Czas trwania szkolenia i planowana realizacja szkolenia obejmowała dwa 5-cio dniowe zjazdy szkoleniowe: łącznie 10 dni, 62 godzin szkolenia. Pierwszy zjazd zrealizowany został w Zakładzie Karnym w Krzywańcu w dniach 04-08.09.2023r. Natomiast w dniach 06-10.11.2023r. zrealizowany został drugi zjazd, w trakcie którego uczestnicy szkolenia musieli wcielić się w rolę aktorów i wystawić przygotowaną przez siebie sztukę teatralną, która była obserwowana i oceniana przez Komisję Egzaminacyjną składającą się m.in. ze Specjalistów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu – mjr Anny Pechoty-Brych, mjr Jadwiga Janowicz oraz Prezeski Stowarzyszenia Kolektywu „Kobietostan” Agnieszki Bresler.

Było to pierwsze tego typu szkolenie zorganizowane we współpracy z Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, dzięki czemu – zdobyta przez uczestników szkolenia wiedza z pewnością przyniesie wymierne efekty w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w jednostkach penitencjarnych.

 

Tekst: mjr Ewa Igiel, kpt. Piotr Hamera
Foto:  mjr Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej