Wychodząc naprzeciw potrzebom w zakresie objęcia długofalowymi oddziaływaniami osoby ze skłonnościami suicydalnymi, w  Zakładzie Karnym w Krzywańcu wdrożony został do realizacji program z zakresu profilaktyki presuicydalnej pn. Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej – Alternatywa

Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej

Grupa Treningu Poprawnej Komunikacji Interpersonalnej – Alternatywa jest programem autorskim Zakładu Karnego w Krzywańcu. W ubiegłym roku program ten został wyróżniony I miejscem w V Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności w obszarze profilaktyki presuicydalnej.

Główne cele programu

Głównym celem programu jest readaptacja osób pozbawionych wolności przejawiających skłonności do zachowań suicydalnych i autoagresji przez wykształcenie u nich umiejętności samokontroli, uzyskiwania wsparcia społecznego poprzez akceptowane społecznie sposoby rozwiązywania problemów i konfliktów co przyczyni się do zmiany ich postaw i ograniczenia tendencji do autoagresji i zachowań impulsywnych. Podejmowane oddziaływania będą miały wpływ na adaptację uczestników do otaczającego środowiska i właściwego funkcjonowania ich w środowisku otwartym.

Metody służące realizacji założonych celów

Dla potrzeb realizacji programu zaplanowana została cała gama metod: wpływu osobistego; wpływu grupy; aktywizujących (np. dyskusji); podających (np. informowanie i wyjaśnianie); poszukujących (np. stawianie zadań do wykonania); eksponujących (np. stymulacja przeżywania); praktycznych (np. samodzielnego doświadczania); ekspresywnych; relaksacji poprzez ćwiczenia jogi co bez wątpienia wpływa na wyciszenie (np. obniżenie aktywności emocjonalnej i psychicznej, uzyskanie stanu odprężenia).

Dobór tych metod świadczy o tym, że program zaprojektowany został tak by resocjalizacja uzupełniana była auto-resocjalizacją. Podczas zajęć terapeutycznych wykorzystywane są również metody: muzykoterapii; terapii plastycznej; terapii dramaturgicznej i teatru resocjalizacyjnego, co świadczy o tym, że oddziaływania resocjalizacyjne mają również charakter resocjalizacji twórczej.

Warsztaty realizowane w ramach programu ukierunkowane są również na odbudowanie prawidłowych relacji z rodziną i środowiskiem zewnętrznym. Ma to na celu wypracowanie pozytywnych zmian w zachowaniu skazanych i zintegrowaniu się z grupą wolnościową.

IX etapów programu

Program realizowany jest w IX etapach, których celem jest skupienie się między innymi na rozwoju, umiejętności radzenia w sytuacjach kryzysowych, wzmacnianiu wiary we własne siły, nabyciu kompetencji społecznych. Ważnym elementem jest przedstawienie wartości ludzkiego życia poprzez udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy połączonej z wykładem na temat ryzyka z podejmowanych zachowań suicydalnych jak również spotkanie z ludźmi, którzy w swoim życiu zmagali się z sytuacją, która diametralnie zmieniła ich los i stosunek do życia.

Za nami koncert podczas, którego uczestnicy programu mieli możliwość wysłuchać prawdziwych historii Marcina i Karola, którzy dali świadectwo, że przez wiarę i determinacje można zmienić swoje życie. Nie ma sytuacji beznadziejnych i bez wyjścia.

W dniach od 21 do 24 lutego odbyły się warsztaty „Asertywność i komunikacja” które prowadzone były przez Panią Bożenę z Sumińską Z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Gorzowa Wielkopolskiego.

Przed nami jeszcze VII bloków programu.

 

Tekst: mjr Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: kpt. Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej