28 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dokonano uroczystego otwarcia Centrum Sztuki Osadzonych – pierwszego ogólnopolskiego ośrodka, w którym odbywa się resocjalizacja poprzez sztukę przy współudziale osób pozbawionych wolności

Uroczyste otwarcie CSO

28 października br. w Zakładzie Karnym w Krzywańcu dokonano uroczystego otwarcia Centrum Sztuki Osadzonych – pierwszego ogólnopolskiego ośrodka, w którym odbywa się resocjalizacja poprzez sztukę przy współudziale osób pozbawionych wolności. Przecięcia wstęgi – symbolicznego aktu otwarcia dokonali: Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski, Prezeska i Wiceprezeska Stowarzyszenia Kolektywu „Kobietostan” Agnieszka Bresler i Iwona Konecka, Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów „Frontis” Grzegorz Miśta oraz Dyrektor Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze Robert Czechowski.

Centrum Sztuki Osadzonych to projekt, który jest realizowany od początku 2022 roku w Zakładzie Karnym w Krzywańcu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kolektyw Kobietostan - a w jego ramach grupy teatralne, muzyczne, literackie i radiowe, zarówno męskie jak i żeńskie. Łącznie przez te półtora roku w naszych działaniach wzięło udział ponad 200 osób osadzonych. Wszystko to po to, aby wykorzystać przedsięwzięcia artystyczne, jako jedną z form przekazu osobom pozbawionym wolności treści istotnych dla zmiany ich postawy.

 

Uroczystość uświetnił list gratulacyjny, który w imieniu Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. SW Jacka Kitlińskiego odczytał Starszy Specjalista Biura Penitencjarnego Centralnego Zarządu Służby Więziennej ppłk Filip Skubel.

Centrum Sztuki Osadzonych….to piękna inicjatywa. Jest to pierwszy ogólnopolski ośrodek, w którym odbywa się resocjalizacja poprzez sztukę przy współudziale osób osadzonych. To niezwykle ważne, ponieważ osoby pozbawione wolności nie tylko są zaangażowane w spektakle, ale również współdecydują o kształcie ośrodka. Sztuka jest świetną metodą resocjalizacji, która wzbudza u osadzonych nie tylko poczucie sprawczości, ale zwiększa przede wszystkim poczucie ich własnej godności oraz własnej wartości, pozwala poczuć się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa…”

Festiwal Sztuki Osadzonych

W ramach otwarcia Centrum Sztuki Osadzonych zorganizowany został Festiwal Sztuki Osadzonych, w trakcie którego zaprezentowane zostały prace malarskie osób pozbawionych wolności - powstałe w ramach naszego autorskiego programu "OKNO NA ŚWIAT", premiery dwóch spektakli teatralnych, warsztaty, koncert, panel dyskusyjny o resocjalizacji poprzez sztukę a także spektakle i wystąpienia gościnne. W ramach festiwalu osadzeni nie tylko występowali w roli artystów, ale także współprowadzili warsztaty i zapowiadali spektakle, a także obsługiwali pokazy od strony technicznej, dzięki prowadzonemu w ramach Centrum kursowi zawodowemu z techniki oświetlenia.

Misją Centrum jest więc przywracanie poczucia sprawczości i samodzielności, oddawanie przestrzeni i głosu, a także wzmacnianie potencjałów a nie deficytów osób osadzonych.

„Teatr i resocjalizacja to dwie różne drogi prowadzące do tego samego celu, jakim jest próba odmiany ludzkiej tożsamości. Dwa różne wymiary kreowania człowieka. W pierwszym, choćby na chwilę, na krótki moment można zrzucić z siebie uniform codzienności i uśpić marzenia, w drugim można te marzenia obudzić zakładając uniform codzienności”  (M. Konopczyński).

 

Więcej informacji o wspólnym projekcie dostępnych jest w poniższym linku:

https://sw.gov.pl/aktualnosc/zaklad-karny-w-krzywancu-festiwal-sztuki-osadzonych-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Hamera
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej