W ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”, odwiedziliśmy w dniu 1 czerwca br. uczniów z Zespołu Szkół w Grabiku

W służbie prawu

Program w ”W SŁUŻBIE PRAWU” to Ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży, wprowadzony na mocy znowelizowanej ustawy o Służbie Więziennej. Program ten cieszy się bardzo dużą popularnością, albowiem tylko w ostatnim kwartale br. odwiedziły nas dwie szkoły średnie, a my odwiedziliśmy jedną szkołę podstawową.

Więcej o programie: https://sw.gov.pl/jednostka/edukacja-mlodziezy

Niezwykły…most

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu dotychczasowe spotkania z młodzieżą odbywały się w ramach programu ''Most ku Trzeźwości''. Program ten jest realizowany od wielu lat w Zakładzie Karnym w Krzywańcu i w jego ramach zapraszamy cyklicznie młodzież szkolną oraz studentów, którzy w trakcie wizyty w jednostce penitencjarnej mają możliwość podniesienia świadomości w zakresie konsekwencji społecznych, zdrowotnych i prawnych zażywania środków zmieniających świadomość, następstw grożących w przypadku popełniania czynów przestępczych.

Każdorazowo młodzież w trakcie zorganizowanych spotkań poznaje specyfikę pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także podstawowe zagadnienia związane ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowania oddziałów terapeutycznych. Natomiast w przypadku szkół podstawowych, program ten realizowany jest na terenie danej szkoły przez wyznaczonych funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Dzięki programowi „W SŁUŻBIE PRAWU” młodzież zdobywa także dodatkową porcję niezwykle ważnej i przydatnej wiedzy. Ponadto dzięki nowej regulacji działania edukacyjne mogą zostać skoordynowane na szczeblu Ogólnopolskim.

Co wiesz o Służbie Więziennej ?

Uczniowie z Zespołu Szkół w Grabiku uczestniczyli także w interaktywnym wykładzie – pogadance, nawiązującej do historii powstawania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Przedstawiono również wartości patriotyczne oraz zasady przestrzegania i ochrony praw człowieka oraz podstawowych wolności.

Uczestnicy spotkania zadziwiająco spontanicznie reagowali na zadawane pytania i bardzo chętnie również uczestniczyli w pogadance. Informacje zwrotne uzyskane w trakcie trwania spotkania oraz po ich zakończeniu wskazują, że młodzież już na szczeblu szkoły podstawowej posiada dużą wiedzę na temat rodzajów oraz roli służby mundurowych w naszym kraju.

Otwartość, zaangażowanie i aktywność opiekunów oraz grup kolejny raz pozwoliło na realizację spotkania w sposób twórczy i konstruktywny – za co serdecznie dziękujemy.

Relacja Zespołu Szkół w Grabiku: https://facebook.com/profile.php?id=100057602854431

 

Tekst i zdjęcia: por. Piotr Hamera
 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej