W dniu 1 sierpnia br. kolejnych pięcioro nowych funkcjonariuszy Służby Więziennej zasiliło szeregi Zakładu Karnego w Krzywańcu. Natomiast od początku br. kalendarzowego w nasze szeregi wstąpiło, aż 37 nowych osób, które zdecydowały się służyć naszej Ojczyźnie.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

W sali odpraw Zakładu Karnego w Krzywańcu w dniu 01.08.2023r. odbyło się uroczyste ślubowanie funkcjonariuszy wstępujących w szeregi naszej formacji. Dzięki szeroko zakrojonej akcji promocyjnej zachęcającej do wstąpienia do Służby Więziennej - to już dziewiąte ślubowanie w tym roku. Od początku br. przyjęliśmy bowiem 37 nowych funkcjonariuszy SW, którzy zasilili szeregi działów: ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, organizacyjno-prawnego, ewidencji oraz kwatermistrzowskiego.

Wybierz mądrze – wybierz Służbę Więzienną

Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski pogratulował nowo przyjętym funkcjonariuszom mądrej i trafnej decyzji wyboru Służby Więziennej, jako formacji mundurowej, którą – od dnia złożenia roty ślubowania – będą teraz reprezentowali. Kadra kierownicza przypomniała także, że funkcjonariuszem SW jest się nie tylko podczas służby w zakładzie karnym, ale reprezentuje się ją także poza murami jednostki penitencjarnej poprzez swoją postawę, zachowanie i wybory.

Nauki nadszedł czas

Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą teraz szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m.in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i po adaptacji zawodowej, na stałe wypełniać będą przydzielone im obowiązki służbowe. Pierwsze dwa lata będą dla nich służbą przygotowawczą, podczas której będą musieli wykazać przydatność do pełnienia obowiązków w SW. Czeka ich okres szkoleń i egzaminów.

 

Gratulujemy i życzymy wytrwałości 

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Piotr Hamera

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej