W dniu 23.06.2023 r. w ramach wizyty studyjnej Zakład Karny w Krzywańcu odwiedzili studenci koła naukowego „Reska” oraz pracownicy Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W dniu 23.06.2023 r. studenci koła naukowego „Reska” oraz pracownicy Wydziału nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odwiedzili Zakład Karny w Krzywańcu w ramach wizyty studyjnej. Głównym celem wizyty było zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności wobec osadzonych kobiet i mężczyzn uzależnionych od środków odurzających oraz kobiet przebywających w Domu dla Matki i Dziecka. Wizyta obejmowała także spotkanie z osadzonymi objętymi leczeniem odwykowym w oddziale terapeutycznym dla skazanych kobiet uzależnionych od alkoholu. Spotkanie to stanowiło doskonałą okazję do zweryfikowania słuszności założeń teoretycznych z praktyką.

Studenci zostali także zapoznani przez administrację Zakładu Karnego w Krzywańcu z praktycznym aspektem szeroko rozumianego procesu resocjalizacji osadzonych oraz modelem wykonywania kary pozbawienia wolności, w szczególności wobec kobiet objętych oddziaływaniami terapeutycznymi dla uzależnionych od alkoholu oraz przebywających w Domu dla Matki i Dziecka.

Wizyta studyjna była doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń – za co serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Skowrońska, por. Piotr Hamera
Zdjęcia: por. Piotr Hamera

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej