W ubiegłym tygodniu na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu odbyły się koncerty profilaktyczne w wykonaniu Wojciecha Kubiaka "PIOSENKI DIALOGU - PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ” oraz „PATRIOTYZM NA ROCKOWO”. Koncerty zorganizowano dla skazanych mężczyzn i kobiet w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. GRUPA TRENINGU POPRAWNEJ KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ – ALTERNATYWA

Program koncertów wypełniły piosenki z całego świata, będące "wyciagnięciem ręki". Koncerty był również rodzajem warsztatu poczucia własnej wartości - to bowiem z jego braku bierze się̨, w największym stopniu, agresja. Dodatkowej autentyczności dodał fakt, że wykonawca podczas koncertów zagrał dużo własnych piosenek, wspominając również swoja drogę życiową, podczas której musiał nauczyć się̨ "pokojowego współistnienia" z ludźmi o absolutnie innych poglądach i wzorcach.

Muzyka jest jednym z najsilniejszych nośników i zarodnikiem idei przeciw mowie nienawiści. Koncert okazał się refleksją i przestrogą - nawet sława i pieniądze nie czynią człowieka nieśmiertelnym. A czasem wprost uśmiercają. Program koncertów wypełniały piosenki tragicznie zmarłych artystów – niejednokrotnie wciąż idoli młodych ludzi. Wyjątkowej autentyczności koncertom dodał fakt, że Wojciech Kubiak zaprezentował także własne piosenki, które są powszechnie znane z radia i telewizji. Jedna z nich, nosząca tytuł „Jestem Wolny” w piękny sposób zwieńczyła występ, a jej tytuł mówi sam za siebie.

 

Wybrana twórczość Wojciecha Kubiaka

https://www.youtube.com/watch?v=VWLdBXMKvh8

https://youtube.com/watch?v=7leTrZydQjw

 

Tekst: mjr Ewa Igiel, por. Piotr Hamera
Foto: mjr Ewa Igiel

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej