Ponad 2 tysiące książek udało się zebrać w ramach akcji "Czytając na wolność" zorganizowanej przez funkcjonariusza kwidzyńskiej Służby Więziennej. Dzięki jego staraniom woluminy trafiły do biblioteki zakładu karnego w Kwidzynie.

Akcja "Czytając na wolność" została rozpoczęta 18 listopada 2016 r. z inicjatywy Jacka Muraszewskiego, funkcjonariusza działu ochrony ZK Kwidzyn. Jej celem jest wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród osadzonych, odbywających karę pozbawienia wolności. Instytucje, które włączyły się do akcji to m.in. Nadleśnictwo Kwidzyn, Urząd Gminy Ryjewo, Urząd Gminy Sztum, Urząd Gminy Kwidzyn, Urząd Gminy Malbork, Niepubliczne Przedszkole "Pod Dębusiem" w Ryjewie, Gminna Biblioteka Publiczna w Ryjewie, Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, Parafia p.w. Św. Jerzego w Tychnowach. Łącznie zebrano 2.238 tytułów. 9 stycznia br. przekazano 125 książek oraz 500 czasopism na rzecz biblioteki kwidzyńskiego zakładu karnego, m.in. beletrystykę, atlasy, słowniki i książki historyczne. W najbliższym czasie zostanie przekazana dalsza część zbioru.

Książki powinni czytać wszyscy. Czytanie rozbudza ciekawość i wyobraźnię, uczy myślenia, rozwija język i wzbogaca wiedzę oraz świadomość człowieka. Czytanie książek pozytywnie wpływa na rozwój emocjonalny i pomaga w procesie readaptacji. Podarowane tytuły książkowe są pełne pozytywnej energii i motywacji do zmiany. Mogą być szansą na zmianę postrzegania i postępowania. Wszak to właśnie resocjalizacja czyli zmiana jest najistotniejszym z punktu widzenia podmiotowości człowieka zadaniem czy też sensem oddziaływań prowadzonych w jednostkach penitencjarnych. Jestem głęboko przekonany, iż m.in. dzięki zebranym książkom uzyskamy doskonałe narzędzie w tym kontekście – podsumowuje Jacek Muraszewski.

Muszę stwierdzić, że księgozbiory zakładu karnego w Kwidzynie cieszą się dużym powodzeniem. Początkowo myślałem, że najlepsza książka dla osadzonego to literatura lekka, łatwa i przyjemna. Tymczasem osadzeni za kratą więzienną cenią sobie Dostojewskiego, Tołstoja, Marqueza i Sienkiewicza. Mierzą się również z książkami o teologii, filozofii, historii i religii. Niektórzy z osadzonych mówili mi, że nadeszła pora na czytanie nielekkich książek, bo lekkie były na wolności. W czytanej literaturze szukają odpowiedzi oraz własnych doświadczeń. Czytają również kryminały i komiksy – mówi kpt. Karol Bylczyński wychowawca działu penitencjarnego, który sprawuje pieczę nad biblioteką ZK Kwidzyn.

Dzięki szerokiej tematyce przekazanego księgozbioru, osadzeni mają możliwość poszerzania wiedzy oraz swoich zainteresowań. Ponadto, zebrane woluminy mają posłużyć funkcjonariuszom ZK Kwidzyn do przeprowadzenia programu resocjalizacji w zakresie kształtowania umiejętności poznawczych osadzonych. Zebrane w ramach akcji książki zostaną wykorzystane również do zorganizowania w kwietniu br. Światowego Dnia Książki.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Anna Orzechowska-Winnicka

 

 

 

 

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej