Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie przeprowadzili kolejną zbiórkę plastikowych nakrętek, tym razem wspierając chorego na serce Tobiasza.

Wspólny cel

Zbiórka plastikowych nakrętek w Zakładzie Karnym w Kwidzynie jest organizowana cyklicznie i cieszy się coraz większą popularnością wśród funkcjonariuszy, pracowników Służby Więziennej oraz osadzonych. W oddziałach mieszkalnych oraz wyznaczonych miejscach Zakładu Karnego umieszczono pojemniki, do których wszyscy chętni mogli wrzucać plastikowe nakrętki.

Propagowanie tego typu zbiórek wpływa pozytywnie na postawę osadzonych. Przedsięwzięcie pokazuje jak ważne jest niesienie pomocy potrzebującym oraz utrwala nawyki i zachowania ekologicznego stylu życia. Osadzeni zrozumieli jak szybko i łatwo można pomóc drugiemu człowiekowi, a zarazem dbać o środowisko.

Zbieramy dla Tobiasza

Tym razem celem zbiórki była pomoc dla Tobiasza Szyszko. Chłopiec urodził się z zespołem Downa i poważną wadą serca. Z czasem u dziecka stwierdzano kolejne choroby i nieprawidłowości —zespół Westa, obustronny niedosłuch, niedoczynność tarczycy. Tobiasz jest pod opieką wielu specjalistów i lekarzy. Dzięki nieustannej współpracy osiąga postępy. Potrzebne jest wsparcie w rehabilitacji i leczeniu dziecka. Koszty zajęć z logopedą, systematycznych turnusów rehabilitacyjnych i prywatnych wizyt lekarskie są znaczne.

Kształtowanie pozytywnych postaw

Przeprowadzanie akcji charytatywnych jest niezbędne w procesie wychowawczym realizowanym w zakładach karnych, bezinteresowna pomoc drugiej osobie ma na celu prospołeczne ukierunkowanie aktywności skazanych na rzecz innych ludzi. Zbieranie plastikowych nakrętek, to dla osadzonych kolejna próba przywrócenia ich społeczeństwu poprzez udział w tej szlachetnej akcji, a tym samym kształtowanie w nich pozytywnych postaw społecznych.

Zachęcamy wszystkich do pomagania w kolejnych tego typu akcjach.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Paweł Bandzarewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej