Funkcjonariusze Zakładu Karnego podczas pełnienia służby udzielili pomocy poszkodowanym w kolizji drogowej.

Bohaterska postawa funkcjonariuszy

Funkcjonariusze kwidzyńskiej jednostki: st. sierż. Piotr Michałowski, kpr. Andrzej Barnaś oraz kpr. Dawid Mańkowski byli świadkami kolizji drogowej. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych podjeli decyzję, że uzasadnione jest udzielenie pomocy uczestnikom zdarzenia drogowego.

Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia poprzez włączenie sygnałów alarmowych pojazdu służbowego, odłączyli przewody od akumulatorów w celu uniknięcia pożaru, wezwali odpowiednie służby. Następnie wykorzystując torbę medyczną udzielili pierwszej pomocy, przeprowadzili wywiad na temat stanu zdrowia poszkodowanych i oceny ich świadomości.

Dobry wizerunek Służby Więziennej

Funkcjonariusze Służby Więziennej w służbie, jak i poza nią powinni zachowywać się w sposób praworządny, odpowiadający godności funkcjonariusza publicznego oraz dbać o społeczny wizerunek Służby Więziennej, podejmując działania służące budowaniu zaufania do niej.

W związku z tym, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, płk Andrzej Gniot przyznał funkcjonariuszom wyróżnienia, honorując w ten sposób ich godną naśladowania postawę.

Podziekowania Komendy Miejskiej Policji

Wzorową postawę poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zabezpieczenie zdarzenia drogowego do czasu przybycia załogi ruchu drogowego zostały pozytywnie docenione przez przybyłych na miejsce policjantów. Z tego tytułu do Dyrektora Zakładu Karnego w Kwidzynie wpłyneły podziękowania Komendanta Miejskiej Policji w Grudziądzu.

 

Tekst: por. Bandzarewicz

Zdjęcia: Ewelina Gruszczyńska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej