Ppłk Wojciech Rumiński, Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie podpisał umowę z Domem Pomocy Społecznej w Kwidzynie oraz z firmą PPHU „Damian” z Ryjewa.

Nowe miejsca pracy dla osadzonych

W ramach zapewnienia nowych miejsc do zatrudnienia nieodpłatnego osadzonych ppłk Wojciech Rumiński, Dyrektor Zakładu Karnego w Kwidzynie zawarł porozumienie z Joanną Stasińską, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie. Zawarta umowa pozwoli na zatrudnienie osadzonych w ośrodku. Tym samym Służba Więzienna zaangażuje się w pomoc dla lokalnej społeczności oraz wesprze podopiecznych przebywających w Domu Opieki Społecznej.

Do współpracy z Zakładem Karnym w Kwidzynie włączyło się także kolejne przedsiębiorstwo świadczące usługi ogólnobudowlane. Umowa podpisana przez dyrektora jednostki z Damianem Werra, właścicielem Firmy PPHU „Damian” w Ryjewie deklaruje zatrudnienie odpłatne dla 10 osadzonych. Osadzeni będą wykonywać prace o charakterze ogólnobudowlanym na terenie Tczewa oraz Prabut.

Resocjalizacja poprzez zatrudnienie

Zatrudnienie osadzonych odgrywa ważną rolę w przebiegu procesu resocjalizacji. Umożliwia wykształcenie pozytywnych, pożądanych społecznie nawyków i zachowań skazanych, co stanowi fundament ich prawidłowego funkcjonowania społeczeństwie.
 

Tekst: por. Paweł Bandzarewicz

Zdjęcia: st. chor. Marcin Guzman

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej