Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kwidzynie wraz z grupą osadzonych w ramach prowadzonych zajęć kulturalno – oświatowych porządkowali okolice rzeki Liwy oraz jeziora Balaton w Kwidzynie.

Prace porządkowe na terenach rekreacyjnych

Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz osadzeni w Zakładzie Karnym w Kwidzynie porządkują miejsca rekreacyjne na terenie Kwidzyna. W ostatnim czasie odwiedzili tereny wzdłuż rzeki Liwy, okolicy ulicy Strumykowej oraz teren wokół jeziora Balaton w Kwidzynie. To już kolejna inicjatywa tego typu, na rzecz poprawy czystości środowiska. Uczestnictwo w takich akcjach pozwala skazanym na poszerzanie horyzontów w zakresie funkcjonowania człowieka w środowisku. To również okazja do rozwijania umiejętności pracy w zespole. Podczas wyjścia poza mury jednostki penitencjarnej zebrano wiele opakowań plastikowych, szklanych butelek i puszek.

Resocjalizacja przez pracę

Osadzeni z dużym zaangażowaniem wykonywali prace na rzecz lokalnej społeczności oraz doceniali możliwość czasowego wyjścia poza mury więzienne.

Należy podkreślić, że współpraca z kwidzyńskim samorządem przynosi obopólne korzyści, tj. ułatwia funkcjonowanie mieszkańcom Kwidzyna, a skazanym pozwala poczuć się potrzebnymi. Prowadzone w Zakładzie Karnym w Kwidzynie oddziaływania pozwalają osadzonym na częściowe zadośćuczynienie społeczeństwu za popełnione przewinienia.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Paweł Bandzarewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej