Oferta zatrudnienia osób pozbawionych wolności oraz wynajmu nieruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Karnego w Kwidzynie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zakład Karny w Kwidzynie proponuje współpracę w zakresie zatrudnienia osób pozbawionych wolności

Na terenie jednostki położonej w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1 wydzielono pomieszczenia użytkowe o łącznej powierzchni około 100 m², które mogą być wykorzystane jako miejsca pracy skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.

Pomieszczenia te są z dostępem do wszystkich niezbędnych mediów.

Potencjalny pracodawca zobowiązany byłby tylko do pokrycia niewielkich kosztów wynajmu pomieszczeń i zużywanych mediów. Wyposażenie pomieszczeń może być dostosowane do formy działalności, jaka będzie prowadzona na terenie zakładu.

Przedsiębiorca, który zatrudni skazanych na terenie Zakładu Karnego zyskuje m. in.:

  • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy pracodawca zatrudniający osoby pozbawione wolności otrzymuje zwrot w wysokości 35% wartości wynagrodzeń brutto, przysługującym skazanym oraz może ubiegać się o dotacje bądź nisko oprocentowane pożyczki;

  • Brak indywidualnych umów o pracę – umowa podpisywana jest z Dyrektorem Zakładu Karnego na wymaganą liczbę osadzonych;

  • Dokumentację osobową zakłada i prowadzi administracja Zakładu Karnego;

  • Nie stosuje się okresów wypowiedzenia, w każdej chwili przedsiębiorca może zrezygnować z pracy przez skazanych;

  • Przepisy prawa pracy stosuje się w ograniczonym zakresie tj. w zakresie czasu pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

  • Składka ZUS (obowiązuje ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, nie odprowadza się składki zdrowotnej);

  • Pracodawca nie płaci za czas nieobecności skazanego w pracy;

  • Wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin bez względu na powody nieobecności.

Wszystkich chętnych do nawiązania współpracy, zainteresowanych wynajęciem pomieszczeń i zatrudnieniem skazanych zapraszamy do kontaktu z administracją Zakładu Karnego w Kwidzynie

 

tel.: 55 645 89 44; 55 645 89 47; 55 645 89 13

e- mail: zk_kwidzyn@sw.gov.pl; dz_kwidzyn@sw.gov.pl

Zachęcamy przedsiębiorców do skorzystania z naszej oferty zatrudnienia osób pozbawionych wolności i wynajęcia pomieszczeń.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej