Zawarta w tytule data w kalendarzu jest okazją do składania życzeń kobietom – w naszym przypadku w szczególności kobietom - funkcjonariuszkom i pracowniczkom Służby Więziennej

                Służba Więzienna to formacja, w której ponad 27% pełniących służbę i zatrudnionych stanowią kobiety – to ponad 8 tysięcy osób, w liczącej niemal  30 tysięcy strukturze zawodowej więzienników. W styczniu tego roku pierwszy raz w historii zastępcą Dyrektora Generalnego Służby Więziennej została kobieta.

                W Zakładzie Karnym w Łupkowie i Oddziale Zewnętrznym w Moszczańcu, które mimo dzielącej odległości, tworzą jeden więzienny organizm, zależnie od formy zatrudnienia pełni służbę albo pracuje w sumie 28 kobiet - to niemal 1/5 całości stanu załogi. Nasze koleżanki wykonują swe obowiązki w każdym dziale służby -  penitencjarnym, terapeutycznym, finansowym, ewidencji, służby zdrowia, kwatermistrzowskim, organizacyjno – prawnym i  ochrony. Najwięcej spośród z naszych koleżanek i współpracowniczek jest oficerami, ale w innych służbowych korpusach także jest kobieca reprezentacja. Wszystkie są odpowiedzialne za różne zagadnienia, jednak łączy je to, że w swoim służbowym zajęciu  są profesjonalistkami, a ich zaangażowanie i wiedza są nie do przecenienia.

                Niezależnie jednak od stopnia służbowego, miejsca w strukturze organizacyjnej czy stażu służby albo pracy,  dziś w sposób szczególny, wszystkim Paniom, naszym koleżankom i współpracowniczkom życzymy zdrowia, wielu radości, sukcesów, awansów, szczęścia i zadowolenia z życia tak prywatnego jak i służbowego. Podobne życzenia składamy też Paniom bliskim  naszym funkcjonariuszom i pracownikom, emerytkom SW oraz wszystkim Paniom, które odwiedzają nasza stronę internetową.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej