Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Łupkowie zakupili materiały edukacyjne dla uczniów Sobotniej Szkoły Podstawowej w Jaworowie na Ukrainie.

W połowie sierpnia 2019r., zaczęliśmy przygotowania do realizacji zajęć z zakresu edukacji historycznej dla skazanych mających odbyć się w pierwszych dniach września. Zajęcia miały dotyczyć Kampanii Wrześniowej, a w ich współorganizację włączyło się między innymi Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej we Lwowie – Oddział w Jaworowie, którego przedstawiciele mieli przybliżyć skazanym historię zwycięskiej dla Wojska Polskiego bitwy pod Jaworowem z 16.09.1939r. Po kilku rozmowach z członkami tego Towarzystwa i przejrzeniu internetu okazało się, że prowadzi ono we wspomnianym Jaworowie Polską Sobotnią Szkołę im. Jana III Sobieskiego. To ustalenie połączono bardzo szybko z tym, że przecież we wrześniu zaczyna się szkoła, a dzieci potrzebują szkolnej wyprawki. Za zgodą dyrektora łupkowskiej jednostki penitencjarnej zorganizowano zbiórkę pieniędzy, za które następnie zakupiono książki, zeszyty, długopisy, kredki, piórniki, farbki. Całość przekazano Przewodniczącej jaworowskiego oddziału Towarzystwa w dniu 02 września 2019r., podczas spotkania na terenie Zakładu Karnego w Łupkowie. Kilkanaście dni później na adres „Łupków 45, 38 – 543 Komańcza” wpłynęła przesyłka z Ukrainy, a wewnątrz niej podziękowania od dzieci i młodzieży, dla której kilkudziesięciu funkcjonariuszy przygotowało szkolną wyprawkę. Po raz kolejny okazało się, że przy okazji realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych, można podejmować działania służące tak społecznościom lokalnym jak i konkretnym ludziom – tym razem wartością dodaną jest to, że także i tym mieszkający poza granicami naszego kraju.

Tekst: kpt. Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej