W dniu 18 lutego 2021 r. w sali odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i aktów nadania stopni służbowych Służby Więziennej.

Zgodnie z zapisem zawartym w art. 15 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 rokuSłużbie Więziennej, od dekady Święto Służby Więziennej obchodzone jest rokrocznie 8 lutego co jest nawiązaniem do daty 8 lutego 1919 roku, kiedy to ogłoszony został dekret Józefa Piłsudskiego, który bym pierwszym w odrodzonej Polsce przepisem prawnym, stanowiącym podwaliny polskiego więziennictwa.

W związku z świętem naszej formacji, w sali odpraw służbowych Zakładu Karnego w Łupkowie odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom brązowymi odznak „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i aktów nadania stopni służbowych Służby Więziennej.

W trakcie odprawy troje funkcjonariuszy zostało wyróżnionych odznakami „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej przyznawanymi przez Ministra Sprawiedliwości, a kolejnych dwudziestu jeden funkcjonariuszy zostało awansowanych na wyższe stopnie służbowe – w tym jeden w korpusie oficerskim, jeden w korpusie chorążackim i dziewiętnastu w korpusie podoficerskim. Wszyscy odznaczeni i awansowani otrzymali gratulacje od kierownictwa, w których podkreślano wagę zaangażowania w rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych jak też znaczenie jakie w czasie trwania kariery zawodowej mają wyróżnienia i wyrazy uznania. Uroczystość uświetnił Sztandar Zakładu Karnego w Łupkowie, który jest znaczącym elementem wzmacniającym wspólnotę zawodową i wpływającym na nadanie dodatkowej powagi każdej uroczystej odprawie służbowej.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: st. szer. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej