W dniu 11 lipca 2023 roku, w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa nawiązująca do mającego miejsce kilkanaście dni wcześniej święta Służby Więziennej

Podwójne święto

Zgodnie z art. 15 znowelizowanej w ubiegłym roku Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej dzień 29 czerwca jest ustanowiony świętem naszej formacji. Służba Więzienna, a właściwie wszyscy funkcjonariusze i pracownicy  mają też, jak wiele grup zawodowych, swojego patrona – jest nim  wspominany zgodnie z tradycją także 29 dnia czerwca, Święty Paweł, który  został ustanowiony duchowym opiekunem naszej formacji na mocy dekretu Stolicy Apostolskiej, wydanego w  2018 roku. Obie te okoliczności zostały uhonorowane - w dniu 29 czerwca br., uroczystą Mszą św., a dziś odprawą służbową połączoną z wręczenim awnsów i wyróżnień. 

Patron motywujący do zaangażowania

Wybór patrona formacji nie był przypadkowy gdyż życie św. Pawła symbolizuje możliwość pozytywnej zmiany  drogi życiowej, nawet dla tych, którzy bardzo zbłądzili. Jako więziennicy codziennie w trakcie wykonywania obowiązków służbowych stykami się z ludźmi, którzy złamali prawo – dokonywali kradzieży, rozbojów i zabójstw, krzywdzili swoich bliskich, handlowali narkotykami, a nierzadko też popadli w zgubne dla samych siebie i społeczeństwa nałogi.  Nasza wiara w sens motywowania skazanych do podejmowania  działań w kierunku zmiany swojego życia, nasze doskonalenie zawodowe i zaangażowanie w kierunku coraz skuteczniejszego i profesjonalnego pomagania im w tym niełatwym procesie, jest w niemałej mierze ufundowane na przekonaniu, że postacie takie jak św. Paweł są dowodem  na słuszność naszego codziennego trudu w trakcie służby i pracy. W celu uczczenia naszego patrona i wszystkich funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej,  w dniu 29.06.2023r., w łupkowskim kościele pw. Piotra i Pawła odbyła się uroczysta Msza św. w intencji pomyślności naszej formacji w trudnej pracy nad poprawą człowieka i naszego służbowego etosu. W liturgii koncelebrowanej przez biskupa Krzysztofa Chudzio, uczestniczyła delegacja funkcjonariuszy reprezentujących łupkowskich więzienników, w tym dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie mjr Wojciech Łątka, a także poczet sztandarowy ze sztandarem naszej jednostki.

Za zaangażowanie awanse i odznaczenia

Święto Służby Więziennej jest także, zgodnie z obowiązującymi przepisami, okazją do nadania funkcjonariuszom wyższych stopni służbowych i wyróżnień. W związku z tym w dniu 11.07.2023r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której wręczono dwie brązowe odznaki "Za zasługi dla więziennictwa”, czterem funkcjonariuszom  nadano wyższe stopnie w korpusie oficerskim, trzem kolejnym  w korpusie chorążackim, a jedenastu w korpusie podoficerskim.  Jeden z naszych funkcjonariuszy odebrał akt mianowania na pierwszy stopnień oficerski  podporucznika Służby Więziennej w trakcie Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej, które odbyły się 29.06.2023r., w Warszawie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, a kolejnych dwóch awans i wyróżnienie odebrało w trakcie Okręgowych  Obchodów Święta Służby Więziennej, które odbyły się 06.07.2023r., w Zakładzie Karnym w Dębicy, któremu także tego dnia nadano sztandar. Dyrektor Zakładu Karnego w Łupkowie mjr Wojciech Łątka gratulował wszystkim odznaczonym i awansowanym życząc jednocześnie kolejnych wyróżnień i wytrwałości w służbie Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst i zdjęcia: mjr Grzegorz Oleniacz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej