W dniu 06.03.2022r., dwie grupy skazanych uczciły Narodowe Święto Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestnicząc w biegu "Tropem Wilczym"

Dzień 1 marca ustanowiony został w 2011 roku przez Sejm RP Narodowym Świętem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w celu kultywowania etosu działających w warunkach partyzanckich żołnierzy, którzy po II Wojnie Światowej nie złożyli broni i kontynuowali walkę z sowieckim okupantem. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zabity został przez ZOMO 21 października 1963 roku. Jedną z ważniejszych inicjatyw związanym z Narodowym Świętem Żołnierzy Wyklętych jest "Bieg Tropem Wilczym", który nawiązuje do ww. daty dystansem, na którym biegną jego uczestnicy – 1963 metrów. Bieg Tropem Wilczym zazwyczaj odbywa się w pierwszą niedzielę marca. W związku z tym w dniu 06.03.2022r. osadzeni z Zakładu Karnego w Łupkowie oraz Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu w latach ubiegłych brali udział w biegach poza terenem jednostki w miejscowości Rymanów Zdrój, tym jednak razem w X edycji, z uwagi na obowiązujące nadal obostrzenia, w porozumieniu z przedstawicielem Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie – Panem Grzegorzem Sobolewskim, udało się zorganizować bieg na placach spacerowych. Każdy skazany – uczestnik Biegu Tropem Wilczym, startował w okolicznościowej koszulce, a w ramach pakietów startowych osadzeni po skończonym biegu otrzymali pamiątkowe medale.

Udział skazanych w takiej inicjatywnie jest formą efektywnego spędzania wolnego czasu, ma jednak przede wszystkim walor edukacyjny – tak w zakresie historycznym ale też w kontekście postaw zasługujących na pozytywną ocenę, mogących stanowić wzór do naśladowania. Każdy z naszych podopiecznych opuszczając więzienie będzie sam decydował, jak ma wyglądać jego życie, jak będzie spędzał swój wolny czas i jakie postawy będzie przyjmował. Mając to na względzie rolą kadry penitencjaranej jest m.in. propagowanie wśród osadzonych zasad odwołujących się do wartości patriotycznych i etycznych, mając przy tym nadzieję, że wielu z naszych podopiecznych wdroży je w swoim życiu.

Zdjęcia: kpt. Magdalena Bloch, st.szer. Marek Fejdasz.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej