W dniu 02.04.2024r., w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa związana z przejęciem obowiązków przez nowo powołanego dyrektora

W dniu 27 marca 2024 roku, na wniosek ppłk Stanisława Kotuli Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, płk dr Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie ppłk. Mariusza Kocaja.

W dniu dzisiejszym w Zakładzie Karnym w Łupkowie odbyła się uroczysta odprawa służbowa, w trakcie której ppłk Stanisław Kotula Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej  w Rzeszowie przekazał kierowanie łupkowską jednostką penitencjarną ppłk. Mariuszowi Kocajowi, który od 16.03.2021 roku pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie. W trakcie uroczystości, w której uczestniczył poczet sztandarowy ze sztandarem naszej jednostki penitencjarnej, ppłk Stanisław Kotula Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie, życzył nowo powołanemu kierującemu jednostką penitencjarną dyrektorowi kontynuacji właściwej współpracy z podległą kadrą, nakierowanej na rzetelne, praworządne i zgodne z zasadami humanitaryzmu wykonywanie obowiązków służbowych.

Po zakończeniu uroczystości zorganizowano odprawę służbową, w trakcie której  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Rzeszowie zapoznał się  z  kierownictwem i strukturą poszczególnych komórek organizacyjnych Zakładu Karnego  w Łupkowie, a na zakończenie pierwszej wizyty w łupkowskiej jednostce penitencjarnej,  zapoznał się także  z infrastrukturą jednostki macierzystej jak i Oddziału Zewnętrznego w Moszczańcu.

Tekst: mjr Grzegorz Oleniacz

Zdjęcia: mł.chor. Marek Fejdasz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej